• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Накази
  • Наказ про встановлення вартості гарячого харчування у навчальних закладах управління освіти

УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

У П Р А В Л І Н Н Я О С В І Т И

вул. Шевченка, 1, смт. Глибока, Глибоцький район, Чернівецька область, 60400, тел: 0 (3734) 2-13-63, e-mail glibosvit@ukr.net

НАКАЗ

Глибока

01.02.2016 № 67

Про встановлення вартості

гарячого харчування у

навчальних закладах

управління освіти з 01.02.2016р.

Керуючись Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік», на виконання ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 21, 22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2012р. №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2002р. №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), пунктом 10 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах», враховуючи лист - роз’яснення Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації №01-31/55, рішення сесії Глибоцької районної ради №1-4/16 від 13 січня 2016 року «Про приведення районного бюджету на 2016 рік у відповідність із Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік»», рішення сесії Глибоцької районної ради YІ скликання від 28 січня 2016 року про затвердження « Програми забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району на 2016 рік», з метою впорядкування механізму організації харчування дітей за рахунок освітньої субвенції державного бюджету місцевому бюджету та місцевого бюджету на 2016 рік

НАКАЗУЮ:

1. Фінансування харчування здійснювати згідно районної Програми забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району на 2016 рік за рахунок коштів місцевих бюджетів та батьківських коштів (батьківської плати у розмірі не менше 50% вартості харчування дитини у день).

Кошти місцевих бюджетів використовуються на:

- забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які не належать до пільгової категорії;

- учнів 5-11 класів з малозабезпечених сімей.

- дітей учасників антитерористичної операції;

- дітей, батьки яких отримали посвідчення учасника бойових дій.

Кошти освітньої субвенції використовуються на:

- забезпечення харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- учнів 1-4 класів з малозабезпечених сімей;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

- харчування учнів 5-11 класів, які не відносяться до жодної з вищенаведених пільгових категорій може здійснюватися за рахунок батьківської плати у розмірі 100% вартості харчування дитини у день.

2. Установити з 01.02.2016р. вартість харчування для вихованців в дошкільних групах/підрозділах навчально-виховних комплексах та дошкільних навчальних закладах – 16 грн. 50 коп. в день на кожну дитину (в т.ч. батьківська плата у розмірі 40 % від вартості харчування 6 грн.60 коп.) (згідно затвердженого меню, додаток №1).

3. Установити з 01.02.2016р. вартість харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та навчально-виховних комплексах – 10,00 грн. в день на одну дитину (згідно затвердженого меню, додаток №2):

- для учнів 1-4 класів (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та діти з малозабезпечених сімей);

- для учнів 5-11 класів (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах).

3.1. Організувати в загальноосвітніх навчальних закладах платне харчування, згідно затвердженого меню вартістю 5 грн./одну дитину в день (додаток №3).

4. З 01.02.2016р. розмір плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах встановити в розмірі 40 відсотків від вартості харчування на день.

4.1. Від плати за харчування дітей відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах.

4.2. Від плати за харчування вихованців в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах звільняються батьки:

- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей-інвалідів;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

- дітей, батьків учасників антитерористичної операції;

- дітей, батьки яких отримали посвідчення учасника бойових дій.

4.3. Розмір плати за харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах зменшується на 50 відсотків для батьків у сім’ях, яких троє і більше дітей.

4.4. Звільнити батьків, які є учасниками антитерористичної операції від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах на період проведення антитерористичної операції та/або протягом перебування в зоні антитерористичної операції. Підставою для надання даної пільги вважати витяг з наказу відповідного командира (начальника) або довідки виданої відповідними уповноваженими органами про відрядження особового складу самостійно або у складі підрозділу (частини) для участі в антитерористичній операції. Контроль про повернення батьків із зони АТО покласти на керівників навчальних закладів, про що належним чином повідомляти централізовану бухгалтерію управління освіти.

4.5. Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах вноситься щомісяця не пізніше 10 числа поточного місяця за який вноситься плата. Керівники дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати у встановлені строки ці суми стягуються в порядку визначеному чинним законодавством України.

5. Спеціалісту по харчуванню управління освіти Бондарчук Д.Г.

5.1. Готувати на наради керівників навчальних закладів питання, пов’язані із рівнем організації харчування дітей у навчальних закладах району.

5.2. Систематично перевіряти стан організації харчування дітей у закладах освіти району.

5.3. Забезпечити контроль за організацією роботи їдалень, за якість приготування їжі, дотримання перспективного двотижневого меню, згідно норм харчування та калорійності страв, дотримання санітарно-гігієнічних правил при приготуванні та реалізації страв.

6. Керівникам навчальних закладів освіти:

6.1. Забезпечити постійний контроль за організацією харчування учнів 1-4 класів, 5-11 класів пільгової категорії, та вихованців НВК, ДНЗ згідно норм харчування та калорійності страв на основі двотижневого меню.

6.2. Наказом по навчальному закладу призначити відповідальних за організацію харчування дітей, створити комісії контролю за харчуванням учнів та призначити чергових вчителів.

6.3. Встановити постійний контроль за дотриманням перспективного меню, натуральних норм харчування учнів, технологією приготування страв та ведення відповідної документації.

6.4. Проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо необхідності отримання гарячого харчування. Розглядати питання організації раціонального та якісного харчування дітей в навчальному закладі на педагогічних радах, нарадах при директорі, батьківських зборах. Довести до відома батьків дітей основні вимоги чинних законодавчих та нормативних документів щодо організації харчування дітей на батьківських зборах.

6.5. Забезпечити системний щоденний контроль за організацією та якістю харчування дітей, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

7. Централізованій бухгалтерії управління освіти Глибоцької райдержадміністрації (Крецу Н.Г.) забезпечити оплату продуктів харчування, облік та звітність відповідно до чинного законодавства. Забезпечити фінансування витрат для забезпечення безкоштовним харчуванням учнів вищезазначених категорій в межах виділених лімітних призначень на харчування.

8. Юристу управління освіти Глибоцької райдержадміністрації (Бирсан Д.В.) забезпечити укладання договорів на постачання продуктів харчування та здійснювати контроль за їх виконанням.

9. Вважати таким, що втратив чинність наказ управління освіти Глибоцької райдержадміністрації від 01 вересня 2015 року №480 «Про встановлення вартості гарячого харчування у навчальних закладах управління освіти».

10. Наказ розмістити на інформаційному сайті управління освіти Глибоцької райдержадміністрації.

11. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти В.І. Барарюк

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi